Prive detective

Prive detective: Na onze oprichting in 2001 zijn wij als familiebedrijf uitgegroeid tot een middelgroot Prive Detective bureau. wij zijn gespecialiseerd in verschillende soorten privédetective onderzoeken met vestigingen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Maaseik (België)

Onze divisie privé detective richt zich volledig op de particuliere markt en staat al jaren voor kwalitatief privé-detective onderzoek. QUSO privé detectives kan voor u naar uiteenlopende zaken een privédetective onderzoek doen. Veelal zijn de door ons uitgevoerde detective onderzoeken gericht op het schaduwen of observeren van de (ex-)partner in verband met alimentatie of overspel, maar u kan ook voor andere privédetective diensten bij ons terecht.

Als Privé Detective bureau hebben wij het erkenningsnummer POB 821 van het Ministerie van Justitie

QUSO privedetective BV kan u onder andere van dienst zijn met de onderstaande detective diensten:

Onze privedetectives hebben een ruime ervaring in verschillende soorten van privedetective onderzoek. Alle prive-detectives zijn in het bezit van de wettelijk vereiste diploma’s. Op deze manier kan het verkregen bewijs gebruikt worden in een eventuele rechtszaak en hierin van doorslaggevende waarde zijn.

Privé Detective onderzoek rondom de volgende steden:
Met onze vestigingen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Maaseik (België) bieden wij totaaloplossingen het gebied van privé detective onderzoeken voor particulieren, bedrijven, advocaten en instellingen.

Kosten privedetective inhuren:
Afhankelijk van het door u gewenste privedetective onderzoek wordt vooraf een uurprijs en looptijd afgesproken met een ‘urenplafond’, zodat u steeds controle heeft over de gemaakte kosten en voortgang. Verder wordt u per onderzoeksdag door uw vaste contactpersoon binnen QUSO privedetective BV op de hoogte gehouden over de voorgang van het detective onderzoek.

Eisen Prive Detective bureau:
Alle particuliere recherchebureaus die in Nederland detective diensten willen aanbieden dienen aan de onderstaande eisen te voldoen. Wanneer u er over denkt om een prive-detective in te huren om een onderzoek te doen is het sterk aan te raden te controleren of het detectivebureau aan deze gestelde eisen voldoet. Er worden namelijk, op websites zoals marktplaats, maar ook op professioneel uitziende webpagina’s privédetective diensten aangeboden door mensen of bedrijven die niet aan de eisen voldoen. Dit kan problemen opleveren met latere rechtsgeldigheid van een rapportage bij een eventuele rechtszaak, maar veelal is ook het daadwerkelijk prive-detective onderzoek van lagere kwaliteit.

Vergunning van het Ministerie van Justitie:
Alle particuliere detectivebureaus dienen in het bezit te zijn van een vergunning. Wanneer er aan een privé detective bureau een vergunning is toegekend krijgt dit bedrijf een POB nummer toegewezen. U kunt er in ieder geval van uit gaan dat een dergelijk detectivebureau zich aan bepaalde wettelijke eisen houdt. Wanneer dit niet het geval is kan namelijk dit bureau zijn vergunning verliezen.

Aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens:
Een particulier detectivebureau dient aangemeld te zijn bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In de praktijk betekent dit dat het privédetective bureau de richtlijnen van deze organisatie dient na te leven en dit door het CBP wordt gecontroleerd. Zo worden aan detectivebureaus door dit orgaan bepaalde eisen gesteld die betrekking hebben op privacy en de bewaarduur en wijze van persoonsgegevens.

Overige eisen prive detective bureau’s:
Buiten de branche specifieke eisen zoals hierboven vermeld dienen prive detectivebureaus natuurlijk ook ingeschreven te staan bij de KvK.

Prive Detective QUSO BV voldoet ruim aan alle gestelde eisen.

Aanpak Recherchebureau QUSO BV:
Wij werken bij onze privé detective onderzoeken aan de hand van een duidelijke offerte bestaande uit de volgende punten:

1. Aanleiding:
Hier beschrijven we in het kort waarom u een mogelijk prive detective onderzoek wenst in te zetten.
2. Doelstelling:
Wat is het resultaat wat u verwacht met prive detective onderzoek het onderzoek te behalen.
3. Plan van aanpak:
Hoe gaan wij het prive detective onderzoek aanpakken en welke stappen worden hierin ondernomen en op welke momenten contact met u wordt onderhouden.
4. Rapportage:
Van al onze werkzaamheden zal een rechtsgeldige rapportage worden opgesteld. Bij observatie werkzaamheden zal deze ondersteund worden door beeldmateriaal.
5. Planning:
De detective werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgende de met u overeengekomen planning.
6. Begroting Tarieven:
Afhankelijk van het soort privedetective onderzoek kan er vooraf aangegeven worden hoeveel de onderzoekskosten gaan worden. Bij veel onderzoeken is dit echter niet op voorhand te zeggen. Dan wordt u tijdens het overleg telkens op de hoogte gehouden van de bestede uren en het afgesproken uurtarief.

Tip voor het inhuren van een Prive Detective:
Wanneer u op het punt staat om een prive detectivebureau in te schakelen en u heeft een groter onderzoek dan enkel wat uitzoekwerk, dan is het te adviseren een persoonlijk intake gesprek te houden. In dit gesprek krijgt u een gevoel bij de kwaliteit van het prive detectivebureau en kunt u ook vragen naar de resultaten in vergelijkbare zaken.

Bel nu +31 (0) 30 2920200 voor meer informatie en kosten van een prive detective onderzoek? Ook kunt u ons informatieformulier invullen of mailen naar info@quso.nl

 

Google